Det totala antalet anställda är 65 personer.

Det han vill vara tydlig med är att det här självklart är extremt olyckligt och jättetråkigt för individerna som berörs och även för företaget, att tappa volymer och omsättning på det här sättet.

Mattias Bergdahl säger att läget annars är relativt stabilt med volymerna och att han inte tror att fler uppsägningar väntar.
- Vi försöker utveckla verksamheten så att vi står väl rustade inför framtiden, säger Mattias Bergdahl.