Inlösen av mark har pågått i knappt ett år. NSD har skrivit om en del markaffärer som redovisats i kommunstyrelsen. Markinlösen i just detta område hade påbörjats och var redan prioriterade innan det blev högaktuellt att Bodens kommun i mars med stöd av Vattenfall ville etablera ett megaindustriområde vid ställverket i Svartbyn. Skälet var att Northvolt, tidigare SGF Energy, bjudit in Bodens kommun i urvalsprocessen som en av 20 kommuner som tävlade om att få en ny batterifabrik, dessutom Europas största. Bodens kommuns chans försvann efter några månader, men markinköpen har fortsatt. Det planerade industriområdet kommer att bli runt 500 hektar stort, enligt samhällsbyggnadschefen.

– Kommunen har redan i arbetet med den strategiska översiktsplanen pekat ut området som ett viktigt framtida verksamhetsområde. Med tanke på platsens unika förutsättningar är vi övertygade om att det kommer framtida viktiga etableringar, säger samhällsbyggnadschefen Lars Andersson.

Han tycker det är viktigt för Bodens kommuns del att ha ett industriområde för framtiden inför kommande etableringar.

Artikelbild

| Åkermark. Den här marken som fått nyttjas av Bodens Modellflygklubb har redan lösts in av Bodens kommun.

–Vi måste därför vara ute i tid med översiktsplan, markförvärv och övrig planering.

– Jag har tagit beslut för markaffärer på delegation där jag företräder kommunstyrelsen men vissa affärer har också varit uppe på kommunstyrelsens sammanträden. Det handlar om både skog, några bebyggda fastigheter och lite åkermark.

Norrbottens Media kan redovisa i faktarutan vilka fastigheter Bodens kommun köpt in för 16 miljoner 698 000 kronor hittills. Bland annat har kommunen löst in den stora åkermarken där Bodens modellflygklubb har haft sin klubbstuga av markägaren

– Vi har köpt in mycket men kommer att fortsätta våra markförvärv i samma område eftersom målet kvarstår att området ska bebyggas.

Artikelbild

| Bra affär. Bodens samhällsbyggnadschef anser att Bodens kommun, oavsett förlust av batterifabrik, bör skapa ett nytt industriområde sin finns för kommande etableringar.

Hur mycket är kvar och vad kostar det kommunen att köpa resterande mark?

– Jag vill inte uppskatta siffran, men det kommer bli ett antal miljoner till. Det beror ju främst på innehållet av skog som finns på berörda områden. Vi gör värderingar för varje affär. I dag har vi redan köpt en stor del av den tilltänkta arealen, både delar av och hela fastigheter för tilltänkta industriverksamheter. Svårigheten att vara exakt beror på att vi också köpt fastigheter som ligger utanför det tilltänkta industriområdet.

Merparten av industriområdet är tänkt att ligga i anslutning till ställverket som finns efter Flarkenvägen.

Hur lång tid tar det att förvärva resten?

– Svårt att säga. Det ingår ju också förhandlingar vid markinköp med fastighetsägare. Det är en bra process och går framåt på ett jättebra sätt. Det är viktigt att vi når frivilliga uppgörelser där båda parterna är nöjda. Det tycker jag man kan framhålla. Det här är en jätteviktig framtidsfråga för Bodens kommun utveckling.