Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att fördela 105 miljoner kronor mellan landets kommuner. Pengarna ska gå till jobb åt ungdomar som gått ut nian, ettan eller tvåan på gymnasiet. Fördelningen beror på antalet folkbokförda 15 till 17-åringar i respektive kommun.

För Norrbottens del innebär detta ett tillskott på 2,6 miljoner kronor för sommarjobb för totalt 7 891 ungdomar.

– Tanken är att kommunerna i första hand ska vända sig till unga som behöver extra stöd, exempelvis ungdomar som är nyanlända eller som har ett funktionshinder, säger Christina Storm Wiklander, tf marknadschef Arbetsförmedlingen Norra Norrland.

Pengarna ska främst användas som lön för arbete inom den kommunala verksamheten där kommunen är arbetsgivare.