Sverige har som mål att uppnå en fossilfri fordonsflotta år 2030. Nu ska Linda Wårell och Kristina Ek, forskare i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, i ett treårigt projekt undersöka vilka styrmedel som behövs för att svenska hushåll ska ställa om till fossilfria transportmedel.

– I dag vet vi att vi har elbilar och att det finns biodrivmedel. Men vi vet inte vad som blir det vanligaste transportalternativet i framtiden. Det kan vara så att hela vårt transportsätt kommer förändras i snabbare takt än vi förväntar oss med digitalisering, robotisering och förarlösa bilar, säger Kristina Ek.

I projektet ska de undersöka fem svenska kommuner för att ta reda på hur regionala förutsättningar påverkar inställningen till fossilfria transportalternativ.

– För många kan bilen ha ett stort symbolvärde. Därför kan det till exempel vara ett hinder för omställningen om många vill äga sin bil, och köra den själv. Vår forskning ska mynna ut i en diskussion om olika styrmedels lämplighet, vilka som kan ha störst effekt och vilka åtgärder som behövs i olika delar av landet, säger Linda Wårell.

Projektet heter “The impact of regional differences on transport policy effectiveness” och finansieras av Naturvårdsverket med 3 380 000 kronor.