Väktarskolan finns på flera platser i landet och utbildar cirka 4 500 elever varje år, varav 950 elever här i Boden. Och precis som Försvarsmakten sätter Väktarskolan Boden på kartan.

– Många av eleverna kommer inte från Norrbotten. De kommer hela vägen från Skåne. Där ser vi oss som patrioter, vi gläds av att ta upp och erbjuda en högkvalitativ service på vår utbildning. Vi vill ge dem en helhetsupplevelse. Vi försöker knyta band med Boden, jobba lokalt och försöka styra dem till butiker.

För att komma in på utbildningen krävs det att du är 18 år fyllda och har kunskaper i det svenska språket, både när det kommer till tal och i skrift. Man får inte vara straffad sedan fem år tillbaka i tiden och har man begått ett grovt brott tidigare i livet kan det bli ett hinder. Utbildningen i Boden pågår i sex veckor och sedan är du färdig väktare.

Artikelbild

– Snabbaste sättet vi kan göra dig till väktare är om du ger oss sex veckor i Boden. De här sex veckorna bor du i logementet tillsammans med andra väktarelever. Vi kan ha grupper med upp mot 50 elever samtidigt, berättar Alexander Granberg.

Cirka 20 procent av de som utbildar sig hos Väktarskolan är kvinnor.

– Kraven som vi har idag är exakt likadana för män och kvinnor, men det har inte varit den avgörande faktorn. Jag skulle tro att föreställningen är att militär, polis och vakt är ett manligt yrke.

Skulle ni önska fler kvinnor?

– Absolut, det finns bara fördelar med det. Genom att ha en bra könsfördelning får man fler variationer och olika bemötande. Det kan vara så att personen vi möter önskar att få prata med en man eller kvinna, exempelvis.

Vad är det bästa med att jobba som väktare och ordningsvakt?

– Det bästa med att jobba som väktare är att du har en viktig uppgift. Företaget kan till exempel ha problem med att saker försvinner. Dörrar och fönster kanske inte är låsta och någon glömmer att släcka lamporna. Som väktare hjälper du en kund att få ordning på sin verksamhet helt enkelt. Det hade varit fantastiskt om det fungerat utan väktare. Men väktarens jobb är att göra olika tillsyner, säger Alexander Granberg och fortsätter:

– När det gäller ordningsvaktsyrket så innebär det att du jobbar än mer med ett serviceyrke. Du jobbar bara mot personer och människor på allmänna platser. Det viktiga är att snabbt kunna agera resolut och tempoväxla när en person uppträder på ett aggressivt sätt eller är otrevlig och gapar och skriker. Då måste du vara benägen att ta tag i problemet, att kunna tala personen till rätta. Det tacksamma är att du hjälper till med att upprätthålla den allmänna ordningen och ditt uppdrag är ganska viktigt.