Svedea vill bidra till skoterbranschens utveckling och har därför instiftat kvalitetsutmärkelsen, där skoterägarnas egna uppfattning om bemötande, service och kvalitet som ligger till grund för resultatet.

Drygt 2 200 skoterägare har via en webbenkät svarat på frågor om verkstädernas och butikernas bemötande, service, kvalitet och helhetsintryck.

– Verkstäderna och handlarna är den stora motorn för branschens gemensamma utveckling. Genom dessa två utmärkelser vill vi sporra verkstädernas och handlarnas service och kvalitet för att utveckla kundupplevelsen ytterligare, säger Henrik Eurén, chef för partnersamarbeten på Svedea.