Bussgods i Norrbotten AB har under en längre tid gått med förlust och trots åtgärdsprogram så har det inte skett några resultatförbättringar. Under 2018 gjorde bolaget en förlust på 9,4 miljoner. Enligt Thomas Björk, tf vd på Länstrafiken, bottnar resultatet i en långtgående negativ utveckling för Bussgods.

– För många så är detta beslut ingen större överraskning. Bussgods i Norrbotten har gått med stora negativa resultat under många år. De åtgärdsprogram som vi har genomfört har inte gett de effekter som vi har behövt för att vänta till ett positivt resultat, säger han och fortsätter:

– Efter analyser och tillsammans med extern konsult har vi gått igenom olika alternativ men vi ser ingen framkomlig väg. Det är ett så integrerat företag i sin sort så att vi inte ser några möjligheter till att utveckla detta till ett positivt resultat för bolaget, säger Thomas Björk.

Det var igår som styrelsen tog beslutet om att avveckla verksamheten. Nu inleds det en avvecklingsprocess av bolaget som kommer att bedrivas i normal omfattning året ut, för att därefter huvudsakligen vara avvecklad.

– Vi kommer att driva verksamheten fullt ut under året och ingångna avtal kommer att fortsätta gälla. Avtalen kan göra att det blir någon slags verksamhet även efter årsskiftet för att kunna fullfölja dom. Vi vill göra det så bra som möjligt för våra kunder och leverantörer.

Hur många är det som drabbas av avvecklingen?

– Det är ett drygt 40-tal medarbetare som drabbas.

Enligt Thomas Björk har Bussgods nedåtgående resultat inneburit en belastning på Norrbotten, något som spelade en roll när beslutet togs.

– Vi har verkligen gjort allt vi har kunnat för att utveckla verksamheten lönsamt. Problemet är att det har pågått under en så lång tid och det är en historisk belastning som innebär att vi belastar länets skattebetalare för varje år vi gör en förlust i bolaget. Visst är det tråkigt men ibland måste man ta tråkiga beslut för att verksamheten inte ska fortsätta gå i förlust.

Nu kommer de att föra en dialog med samtliga inblandade för att avvecklingen ska gå smidigt för alla inblandade.

– Det är klart att detta påverkar medarbetare, partners och kunder på olika sätt. Vi för en dialog med samtliga för att kunna bidra på bästa sätt för alla. Det är ett tråkigt beslut men vi ska göra vårt allra bästa för att marknaden inte upplever någon skillnad. Vi ska göra ett riktigt bra jobb under 2019, säger Thomas Björk och tillägger:

– Men vi måste komma ihåg är inte ensamma i länet, det finns andra aktörer på marknaden i länet som är leverantörer av logistiktjänster som utför samma arbete som vi.