Svenska Wip driver Sporthus 1 och Jakthus 1 sedan drygt tio år tillbaka. För två år sedan drabbades bolaget av en brand och enligt ägaren Göran Uusitalo förstördes varor till ett värde av 16 miljoner kronor i branden.

– Vi var i en expansiv fas och hade planer på att dels etablera en butik i Umeå och öppna webbutik men de planerna gick om intet, säger Göran Uusitalo och fortsätter:

– Det var bara att dra i handbromsen.

I ett pressmeddelande skriver Göran Uusitalo att Svenska Wip väckte talan gentemot försäkringsbolaget som försäkrat bolaget i oktober 2016 då någon ersättning inte utgått samt att processen är krävande och har dragit ut på tiden och nu är föremål för prövning i hovrätten.

Enligt Uusitalo har bolaget en stark balansräkning och äger ett antal fastigheter så därmed föreligger inte någon risk för konkurs.

Han säger att omkring 14 årsanställda berörs.

– Vi är en destination för många fjällresenärer och turister så det känns trist att ta det här beslutet. Det är naturligtvis tråkigt för Kirunaborna att förlora två butiker, säger Göran Uusitalo.

Vad han kommer agöra i framtiden står inte helt klart i dagsläget.

– När processen är klar får man hämta lite andan. Jag kommer att komma tillbaka. På vilket sätt vet jag inte. Fastigheter och försäljning är det jag kan bäst, säger Göran Uusitalo.