Under 2018 ökade Coop Norrbotten nettoomsättningen med 2,1 procent (2 658 mkr) samtidigt som medlemsantalet ökade med drygt 1 000 personer till totalt 137 615. Resultatet efter finansiella poster blev 55,5 miljoner kronor, jämfört med 63,6 miljoner året innan.

– Coop Norrbotten är fortsatt en stark förening med hög marknadsandel i länet. Den starka positionen möjliggör fortsatta satsningar för att skapa Norrbottens bästa butiker, kommenterar vd Peter Fjällborg i ett pressmeddelande.

Under 2018 har Coop Norrbotten investerat cirka 90 miljoner kronor i butikerna. Investeringarna fortsätter under 2019 då butikerna Stora Coop Storheden, Coop Arjeplog och Coop Vittangi ska utvecklas. Dessutom öppnar man dörrarna till två nya butiker till hösten; Coop Varvet Luleå samt Coop Norra Ringen i Piteå.

– Det är dessutom viktigt att Coop Norrbotten de närmaste åren aktivt etablerar nya butiker i tillväxtkommunerna, fortsätter vdn:n.