Köhlers lantbruk är ett familjejordbruk som har en lång historia bakom sig. Redan under slutet av 1800-talet startade familjen ett jordbruk vid Vassaraälven i Gällivare som då drevs av Oscar Köhler. Nu, ett antal år senare, driver femte generationens Köhler gården vidare.

År 2008 slutade de med mjölkproduktion och sedan dess driver Hans och Anders Köhler ett entrepenadföretag som enbart har riktat in sig på trädfällning och grävmaskiner.

– Vi klarade inte av att bara leva på jordbruket och till slut kunde vi inte satsa mer på det för vi kände inte att investeringen var värd att göra. Vi lade i stället in en extra växel på entreprenadsidan och kan i dag satsa helhjärtat på det, säger Hans Köhler.

Artikelbild

| Hästen Dennis har varit med i skogen många gånger för att arbeta i lite mer känsliga terränger.

På Köhlers landbruk har de aldrig tackat nej till jobb, de har snarare haft en inställning om att ”vi testar” och sett möjligheter i stället för svårigheter.

– Jag tror att det är en bidragande orsak till varför det känns som att de kunder som vi har fått har stannat och att vi snarare har fått nya.

Under året har olika bitar vuxit fram på företaget och även om mjölkproduktionen inte är igång så har de fortfarande kvar hästar som de kan använda i det dagliga arbetet.

– Vi använder till exempel dem i lite känsligare marker där man inte vill använda traktor och under vintern används hästarna till turism där de får köra släde.

Just turismsatsningen Magic of Lapland är något som har visat sig gå riktigt bra berättar Hans Köhler. Under vintern tar de emot stora grupper av turister som vill uppleva Lappland i hästsläde.

– Det var en grej som började i liten skala men som visade sig vara en väldigt bra grej. Nu är det människor i Japan som bokar resor till oss bara för att besöka vår kåta och åka häst och släde. Det är lite roligt att våran lilla grej växte fram till att bli bra och populärt.

Köhlers lantbruk har skrivit på något som kallas ”fair transport”. Det är ett sätt att göra branschen mer hållbar samt synliggöra hållbara transporter. Och att tänka på miljön under arbetet ute i skogen har alltid varit viktigt.

– Vi försöker att se till att vårt arbete är så miljövänligt som möjligt. Det gör vi till exempel genom samarbeten med andra firmor som håller på med samma sak. Vi brukar försöka att kombinera arbeten när vi är ute för att minska påverkan på naturen och försöker att ha ett miljötänk i allt, säger Hans Köhler och fortsätter:

– Det finns ett värde i skogen och i det som ska fällas finns det ett energivärde. Genom att vi till exempel levererar flis som vi flisar till värmeverket i Gällivare tar vi hand om hela kedjan, från trädfällning till energi.

Vad tror du har varit ert framgångsrecept?

– Vi har alltid försökt bevara det enkla och fina men vi vet att vi har en bra produkt. Jag tror att det är vårt framgångsrecept.