Ett 50-tal deltagare med representanter från näringslivet, politiken och offentliga aktörer samlades under tisdagen för att delta i invigningen.

Regional Exportsamverkan i Norrbotten ska hjälpa länets företag att gå på export och stötta dem i deras internationaliseringsprocess.

– Genom samverkan kan vi kanalisera företagens export- och importfrågor. Det kan vara svårt att nå ut på egen hand. Nu har vi aktörer samlats och alla vi har bra kontakter i världen, berättar Linda Nilsson, vd på Norrbottens Handelskammare.

Aktörerna som samverkar är Norrbottens Handelskammare, Business Sweden, Almi, Enterprise Europe Network, Industriellt Utvecklingscentrum, EKN, Region Norrbotten och Tillväxtverket.

– Samarbetet kommer att löpa på initialt. Vi kommer att ha workshops med aktörer, seminarier för våra företag i Norrbotten där vi lyfter frågor och vi kommer att ha en brexitlunch där kommerskollegen som är nära i förhandlingarna med EU och Storbritannien kommer upp och bland annat berättar hur utträdet ska ske, säger Linda Nilsson och fortsätter:

– England är en jättestor marknad för Norrbotten. Främst inom skogsindustrin och sågade skogsvaror. Det kommer att bli stora skillnader när England blir tredje land.

I dag jobbar 34 000 personer i Norrbotten indirekt eller direkt med export, och man räknar med att 500 företag i länet går på export, enligt Linda Nilsson.

Vad för typ av export ser vi från Norrbotten?

– Gruv- och mineralindustrin är stor. Men också skogsindustrin. De som inte är jättestora är tjänsteföretagen. Där ser vi gärna en ökning, säger hon.