Just nu deltar forskare vid Luleå tekniska universitet i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för hållbar produktion av förnybara flygbränslen från skogsråvara.

– Syftet med projektet är att erbjuda en lösning där dagens bränsle för inrikesflyget kan bytas ut mot bioflygbränsle. Vi kommer att kartlägga möjliga tekniker för att producera bioflygbränslen från skogsråvara, säger Fredrik Granberg, projektledare vid energiteknik, Luleå tekniska universitet.

I förstudien kommer även områden som råvaruförsörjning, logistik och lokalisering att studeras. Enligt Fredrik Granberg skulle förnybart flygbränsle kunna skapa nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter.

– Det här projektet fokuserar på två nycklar till att minimera risktagandet, nämligen att demonstrera tekniken samt nya affärsmodeller, där allmänhetens vilja att flyga grönt kopplas till nödvändiga investeringar, säger han.