Den virtuella gruvmiljön är framtagen i samarbete med universitetets forskare i gruv- och berganläggningsteknik och visuell gestaltning.

– Vi tar fram en virtuell gruva med alla beståndsdelar, vilket ger en komplett gruvupplevelse som är riktigt bra. Vi skapar något riktigt bra och visuellt spännande, unik i sitt slag, säger Håkan Vallin.

Ett av uppdragen inom det stora gruvprojektet SIMS (sustainable intelligent mining systems), som finansieras av EUs Horizon 2020, är att sprida kunskap om framtidens gruvsystem. Dessa ska vara hållbara och intelligenta, vilket kan betyda färre människor under jord och mer automatik vid borrning, laddning, sprängning och lastning.

Med den nya VR-gruvan kan man inte bara demonstrera nya high techlösningar utan också visa allmänheten hur en gruva faktskt ser ut – nu och i framtiden.

– Den ska ge besökarna en närvarokänsla. Vi är inte ute efter exaktheten men det ska vara trovärdigt. Geologiskt ska kännas som att man faktiskt befinner sig en gruva. Vi gjorde studiebesök i LKAB:s gruva i Malmberget där vi tittade vi på dimensioner, texturer, infästningar, fläktsystem och olika detaljer, säger Håkan Vallin.

Framöver kommer VR-gruvan att utvecklas ytterligare, med bland annat interaktioner och multi-user funktion.