Det handlar om att Magnus Edin valts in som ny ledamot i Norrbottens Handelskammares styrelse från den 11 april.

– Handelskammaren lyfter näringslivets perspektiv och verkar för ett attraktivt och tillgängligare Norrbotten, där företagen har goda förutsättning för att kunna verka och växa. Jag tackar för förtroendet jag har fått, säger han.

Tomas Lejon, ordförande för Norrbottens Handelskammare är positiv:

– Med Magnus Edin som tillskott i styrelsen har vi fått en bra fått en mix av verksamheter och erfarenheter i vårt styrelsearbete, säger han.