Småstaden Piteå har fått sina höghus. Kust hotell och spa i centrum är ett, ett annat är Stadstornet nära Strömsundskanalen och det har kommit fler. I Lindbäcks nya flerfamiljshus har arkitekterna Josefina Nordmark och Ida Wänstedt i Luleå låtit arkitekturen blomma ut för fullt. Vid en första anblick ser det ut som om någon staplat legoklossar på höjden.

Josefina Nordmark startade sin arkitektbyrå för åtta år sedan efter att ha arbetat hos Gert Wingård i Göteborg och vid MAF i Luleå.

– Jag startade eget för att jag vill arbeta i team där vi fokuserar på den arkitektoniska processen. Vi vill vara med hela vägen i ett projekt, säger hon.

Artikelbild

| Lindbäcks byggen av flerfamiljshus har blivit ett nytt landmärke i Piteå.

Hon säger att de senaste åren har arkitektbyrån haft mycket fokus på bostäder med ett gott samarbete med Lindbäcks. Nordmarks har bland annat format studentbostäder vid Campus i Luleå.

Och nu växer arkitekternas senaste skapelse fram i kvarteret Tallen vid Piteå busstation. Här skapas en ny stadsdel. Arkitekterna och Hans Lindbäck, vd för Lindbäcks fastigheter, hoppas att området ska växa ännu mer västerut. Tallen får 110 lägenheter, de flesta ettor och tvåor men också några treor och fyrarummare. Fjärde februari var 61 lägenheter uthyrda. Byggnationerna fortsätter med flera hus med inflyttning i januari och februari nästa år. Hela projektet är kostnadsberäknat till 200 miljoner kronor.

Josefina Nordmark förklarar tanken med att bygga smala hus för att få bättre ljusinsläpp i de lägenheter som fått en ljus och varm karaktär. Läget där staden ligger i en lägre nivå än Tallen har gynnat idén.

– Vi har medvetet arbetat med sadeltak för att ge husen en tydlig identitet, säger hon.

Artikelbild

| Småstaden Piteå har fått nya byggnader som förändrat profilen.

– Vi har velat spinna på Piteås gamla bebyggelse där färgsättningen är viktig. Därför har vi klätt det högsta huset med faluröda skivor. De senaste tio åren har flerfamiljshus ofta målats i svartvitt eller grått men vi tycker om att jobba med färger, säger Ida Wänstedt.

De Lindbäckfabricerade modulerna är i trä, annars är en del av fasaderna i tegel.

Artikelbild

| Inuti huset finns ljusa lägenheter, företrädesvis ettor och tvåor.

– Vi har försökt skapa en lugn helhet, skapa en sammanhållen miljö med snälla hus, säger arkitektbyråns vd.

Hon och Ida Wänstedt säger att det trånga läget vid busstationen har varit en utmaning men att det sammantagit varit ett roligt projekt.

Josefina Nordmark säger att dialogen med Piteå kommun är bra.

– Den har velat ha en variation av kulörer och material, men som arkitekt upplever jag att vi fått igenom mycket av våra tankegångar, säger hon.

Nu väntar hon och Ida Wänstedt med spänning på hur resterande delen av Västermalm ska utvecklas.

– Vi har inget konkret uppdrag kring det, men det vore kul att jobba med fler kvarter i området, säger Josefina Nordmark, som också är involverad i bostadsprojektet Rönnen där bostadsföretagen Lindbäcks och Rawi fått markanvisningar för flerfamiljshus.