1. Hur är läget?

– Det är bra! Jag håller på att återhämta mig från en riktig dunderförkylning och längtar efter att få återvända till jobbet.

2. Vad gör du just nu?

Artikelbild

| "Jag har alltid varit känslig för orättvisor, som liten framförallt när de drabbade mig personligen men så småningom även när de drabbade andra", säger Malin Nilsson.

– Just nu går jag en ledarskapskurs. Jag leder ett litet kansli med sex anställda och det är inte ofta jag får chansen att förkovra mig i själva ledarskapet så det känns jättespännande.

3. Vad jobbar ni på IKFF med?

– IKFF är en internationell feministisk fredsorganisation som jobbar med att förebygga konflikter genom att öka kvinnors deltagande och verka för nedrustning. Här i Sverige arbetar vi just nu till exempel med den nya lagen för svensk vapenexport och för en svensk signering av FN:s kärnvapenförbud.

4. I höstas tilldelades ICAN (International Campaign to AbolishNuclearWeapons) Nobels fredspris. IKFF är med och driver ICAN i Sverige. Vad betydde priset?

Artikelbild

Feminism handlar om att inse att makten är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor, och att vilja göra något åt det. Det menar Malin Nilsson.

– Jättemycket! Fredspriset har verkligen hjälpt till att sätta fokus på kärnvapenfrågan och vi ser ett helt annat intresse från allmänheten nu än tidigare. Att Nobelkommittén valde att ge priset till en civilsamhällesorganisation hoppas jag också har ökat förståelsen för hur mycket arbete som bedrivs i organisationer som IKFF och att vanliga människor kan påverka även den globala politiken. Som feministisk organisation är det extra viktigt att påminna om att civilsamhällets kamp mot kärnvapen ofta letts av kvinnor.

5. Vilka jämställdhetsfrågor tycker du är viktigast just nu?

Artikelbild

– Det är svårt att säga, allt arbete som bidrar till ökad jämställdhet är viktigt och olika sakfrågor förstärker ofta varandra. Dock vill jag gärna lyfta behovet av jämställdhet inom freds- och säkerhetspolitiken eftersom det är ett så eftersatt område, både i Sverige och globalt. Det saknas nästan helt kvinnor i de rum där beslut fattas om global fred och säkerhet, det vill säga att beslut som påverkar hela mänskligheten fattas utan att halva mänskligheten deltar.

6. Hur började ditt eget intresse för jämställdhetsfrågor?

– Jag har alltid varit känslig för orättvisor, som liten framförallt när de drabbade mig personligen men så småningom även när de drabbade andra. Någon gång på högstadiet började jag inse att det fanns olika förväntningar på tjejerna och killarna i klassen, och kände att det var något jag ville kämpa emot.

7. Vad är feminism för dig?

– I sin enklaste form handlar feminism om att inse att makten är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor, och att vilja göra något åt det. Sen finns det såklart olika idéer om hur man åstadkommer den förändringen. Jag tror till exempel inte att det räcker med att ge män och kvinnor samma politiska och juridiska rättigheter utan att vi också måste arbeta med de strukturer, normer och värderingar som upprätthåller ojämlikhet.

8. Hur firar du Internationella kvinnodagen?

– Inför 8 mars lanserar IKFF tillsammans med en rad andra organisationer en deklaration för en feministisk utrikespolitik, där vi uppmuntrar alla partier att fortsätta bedriva en feministisk utrikespolitik som gynnar det globala jämställdhetsarbetet, oavsett vem som vinner valet.

9. Varför behövs Internationella kvinnodagen?

– Syftet med dagen är att uppmärksamma den ojämställdhet som finns i världen. För många av oss är det såklart inte bara just denna dag vi uppmärksammar detta, men det är ändå viktigt att ha en gemensam dag då vi tvingas stanna upp och utvärdera hur långt vi har kommit och vad som återstår. Jag tycker också att det är en bra dag att uppmärksamma alla de kvinnor som kämpar för att göra världen mer rättvis.

10. Vilken betydelse tror du att me too-upproret haft för kvinnors rättigheter?

– Det som påverkat mig mest med #metoo har nog varit att se vilken styrka det finns i systerskapet, hur kvinnor med väldigt olika erfarenheter och upplevelser av övergrepp har stöttat varandra i att våga berätta. Jag tycker också att det verkar som att många män haft lite av en aha-upplevelse när de sett sina systrar/döttrar/vänner dela hashtaggen i sociala medier, att det gått upp för dem att detta inte är något ovanligt utan något som de allra flesta kvinnor förhåller sig till på ett eller annat sätt. Det är kanske för tidigt att säga hur det kommer påverka jämställdheten men jag tror absolut att debatten behövs.

11. Vad driver dig?

– För mig handlar det nog mycket om att vilja göra något betydelsefullt. Jag tycker om att jobba i motvind för då känner jag att det jag gör faktiskt spelar roll!

12. Vem är din främsta förebild, och varför?

– Jag har många, men någon som jag beundrar stort är Cynthia Enloe. Hon är en känd feministisk akademiker med en otrolig förmåga att ifrågasätta sådant som andra tar för givet. Hon är närmare 80 år men mer nyfiken och ivrig att lära sig nya saker än någon annan jag träffat. Jag hoppas att jag kan bli som henne när jag blir stor.

13. Vilka är dina framtidsdrömmar?

– Just nu drömmer jag om en större lägenhet och mer tid med familjen!