Åsa Allan är inne i en intensiv arbetsperiod. Sedan november 2017 är hon platschef för det nystartade bolaget Kaunis Iron, bolaget som har siktet inställt på att få igång gruvdriften i Kaunisvaara redan till sommaren.

– Det är så otroligt roligt och spännande i och med att vi har så starkt stöd och känner hur viktig den här satsningen är för hela Pajala, men även för regionen och Tornedalen. Samtidigt gör det att vi har mycket att leva upp till. Det finns stora förväntningar på oss och på verksamheten, men det är spännande och inspirerande, säger Åsa Allan.

Är folk mer försiktigt optimistiska med nystarten, med tanke på hur det gick sist?
Artikelbild

| Kompetens. Ett antal viktiga kompetenser behöver tillsättas innan gruvan är i drift. Bland annat gruvingenjör som det råder brist på i hela Norrbotten.

– Så är det självklart. Det som hände förra gången finns med i bagaget. Det gör att folk kanske inte vill ta ut något i förskott utan ser mer nyktert och försiktigt på uppstarten den här gången.

Är det bra?

– Det tror jag, vi jobbar utifrån de förutsättningar som finns och försöker på ett strukturerat och bra sätt lägga upp uppstarten, säger Åsa Allan.

Under sommaren beräknas gruvan vara i drift med planen att kunna leverera en första leverans till kund under hösten. I dagsläget jobbar totalt 25 personer på plats och när gruvan väl är igång räknar man med cirka 350 arbetstillfällen. Åsa Allan berättar att man kommer att lägga fokus på lokal arbetskraft.

Artikelbild

| Niklas Åberg, gruvplaneringschef, Daniel Uusitalo, Gisabs platschef, Martin Uusitalo, underhållningsingenjör och Åsa Allan, Kaunis Irons platschef.

– Jag tror att det är en förutsättning för att vi ska nå framgång i projektet. Att vi har en stark förankring lokalt och att det finns ett förtroende för verksamheten bland lokalbefolkningen. För att bygga upp det är det viktigt att man har en del lokalt anställda med lokal anknytning. Sedan tror jag också att det finns annan aspekt. De som faktiskt bor och verkar och lever här har ett lite annat engagemang i verksamheten. Jag tror att man brinner för det lite extra då eftersom att man vet hur mycket verksamheten betyder för regionen och för Pajala.

350 arbetstillfällen – blir det en svår uppgift att hitta kompetensen?
Artikelbild

– Så här långt finns det ett stort intresse. Sedan är det så att det finns en brist inom vissa specialistkompetenser, om man exempelvis tar gruvingenjör med erfarenhet. Det är ett bristyrke i hela Norrbotten och vi är flera gruvbolag som har behov av att rekrytera, vi står också inför pensionsavgångar som vi ser i många branscher. Men det finns som sagt ett intresse, folk som känner att det skulle vara roligt att bygga upp något nytt och få vara med från början och som tycker att det är en rolig utmaning.

Vilken kompetens behöver ni?

– Om man bortser från entreprenörer så håller Kaunis Iron på att bygga upp planeringsavdelningen. Vi behöver bland annat gruvingenjörer, geologer, miljöingenjörer och naturvetare. Det är mycket inom de områdena som vi ser.

Vad ligger på din agenda just nu?

– Förut om att vi jobbar mycket med rekrytering och bygger upp organisationen så handlar det mycket om att bygga upp rutinerna för hur vi ska jobba. Det är mycket fokus på att bygga upp allt kring arbetsmiljö och säkerhet, men även samråd med myndigheter och kommuner. Jag har många frågor som ligger på mitt skrivbord.