– Glädjande. Målet är att komma igång med bygget under den kommande vintern, säger Gunnar Tåhlin, vd för Galären.

Huset, som länkas samman med det närstående femvåningshuset som också tillhör Galären, ska innehålla 18 lägenheter och en butik på nedre plan. Dessutom skapas en innergård i parkmiljö med tvättstuga, gemensamhetsytor och cykelcarports. Bilparkeringen hamnar i ett underjordiskt garage.

– Vi höjer upp gården så att det blir mer sol. Huset skärmar trafiken så att bullret minskar och så gräver vi ned bilarna.

Artikelbild

| Upphöjd innergård. Perspektiv mot loftgång och innergård.

Ett vackert bostadshus, anser Tåhlin.

– Det här är ett typexempel på hur vi vill jobba i Luleå. Vi vill utmana staden med vår arkitektur. Det ska vara något som väcker intresse. När folk ser huset ska de tänka "där vill jag bo".

Läs mer: Ett steg närmare spektakulärt centrumbygge

Några större rivningsarbeten blir det inte.

Artikelbild

| Centralt. Planområdet är beläget norr om Södra Hamnleden och väster om Kungsgatan och utgör större delen av kvarteret Gersen.

– Nej, vi river ett gårdsförråd och ett hölje till den befintliga garagenerfarten.

Galären planerar också för en konstnärlig utsmyckning av huset.

– Det finns en stor "blindvägg" som det kommer att gå att göra något väldigt spännande med. Vad har vi inte bestämt ännu, säger Gunnar Tåhlin.

Det är drygt 1,5 år sedan som Galären ansökte om att förändra detaljplanen. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt den. Eftersom miljön är utsatt för buller skriver nämnden att minst hälften av lägenheterna ska vara placerade mot den tystare sidan av huset, alltså innergården. Sammantaget är bedömningen att bygget gör att bullret i kvarteret minskar.