– Vi välkomnar riksdagens beslut om ny lagstiftning som kommer att öppna upp för teknikutveckling och nya affärsmodeller för taxi, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet. Det är också positivt att förslaget ökar möjligheterna till skattekontroll och skydd av konsumenter och arbetstagare. Nu är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt riksdagens och regeringens intentioner.

I den nya kategorin kan beställningar och betalningar av taxiresor endast göras till beställningscentralen som tar emot och fördelar beställningar av köruppdrag till de taxiförare som är anslutna. För att få driva en sådan beställningscentral ska det krävas tillstånd.

Den nya kategorin är ett komplement till nuvarande regelverk som innebär att taxifordon måste ha taxameter för att kunna användas i taxitrafik.

Taxametern är taxibranschens kassaregister och ska bland annat beräkna pris, skriva ut kvitto och ge myndigheter uppgifter för kontroll av verksamheten. Transportstyrelsen har hittills kunnat ge ett undantag för dessa krav om det finns synnerliga skäl. Det undantaget tas bort i och med införandet av den nya kategorin.

Lagändringarna börjar gälla den 1 september 2020 och 1 januari 2021.