– Det här nätverket kommer att bidra med betydande affärskontakter till vår region. I längden skapar det möjligheter för nya stora IT-etableringar i norra Sverige, säger Jeanette Nilsson, projektledare inom IT och Big Data på LTU Business AB.

Jeanette Nilsson kommer att leda det nordiska kontoret. Syftet med nätverket är att göra gemensamma insatser som ska stärka branschens utveckling globalt och att hantera utmaningar som kompetensförsörjning, att attrahera fler kvinnor till branschen, stipendier till utbildningar samt arbeta för hållbara och mer energieffektiva datacenters.

Vad kommer det här att innebära i arbetstillfällen?

– Svårt att säga exakt. Det är ett stort nätverk med alla stora bolag som Facebook, Google, Amazon. Syftet är att skapa ett nätverk så att industrin kan växa på ett hållbart sätt. Det kommer generera många nya affärer och möjligheter för oss. Jag ser stora fördelar med att få en nordisk position, en nordisk hub som jag är kontaktperson för.