Det är bolaget Truncatis invest, som ägs av grundarna till Leos Lekland Jonas Rönnqvist och Joakim Gunler, som ansökt om att få bygga en ny fastighet på tomten på 8200 kvadratmeter samt en parkering.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar på måndag om att ett arbete som syftar till att ändra detaljplanen får göras. Detaljplanen ska ändras från industriändamål till aktivitetsverksamhet och sällanköpshandel.

Läs mer: Här vill Leos Lekland bygga nytt

Om den nya detaljplanen senare antas av Stadsbyggnadsnämnden är det grönt ljus för flytten av Leos Lekland.

Joakim Gunler har i en tidigare intervju med Norrbottens Media berättat att tanken när Truncatis invest förvärvade tomten, som ligger i närheten av Ica Maxi, var att flytta leklandet till en mer central plats på Storheden.

Stadsbyggnadsförvaltningen anser bland annat att möjlighet att gå och cykla till fastigheten samt att ytor för träd och planteringar bör framhållas i planarbetet.

På fastigheten har Entrack tidigare haft sin verksamhet. Kvar finns Oljesäljarna och Bröderna Jönsson Maskinservice & Allreparationer.