Kontraktet rör projektering för upprustning av en del av riksväg 55 mellan Enköping och Uppsala.

Licabs vd Andreas Andersson uppskattar att kontraktet innebär att ett tjugotal personer kommer sysselsättas i minst tre år framöver i och med det nya uppdraget.

– Vi är naturligtvis jätteglada för uppdraget. Nu står vi inför en spännande utmaning att rekrytera för att fylla upp alla viktiga roller i projektet. I det här uppdraget kommer vi att använda personal både från våra kontor i Norrbotten och vårt kontor i Stockholm. Oavsett var man bor i Sverige får man gärna höra av sig om man är intresserad av att jobba med oss. Många olika kompetenser behövs, både i det här projektet och för andra spännande projekt vi är involverade i, säger Andreas Andersson.

Andreas Andersson ser en stark tillväxt inom både infrastruktur och industri.

– Många nya industriverksamheter etableras i norra Sverige just nu och vi ser tydligt hur detta leder till ett uppsving i ekosystemen runt vår tunga industri. Vi jobbar med de flesta av dessa nya industriella satsningar, även där är det en utmaning att hitta rätt kompetens. Vi hoppas att våra satsningar på en hållbar arbetsmiljö och trivsam atmosfär bidrar till att vi blir lyckosamma i vår rekrytering.