Läs här om varför Sverige kunde få en så hög placering.

Global Innovation Index, tio i topp

1. Schweiz (nummer 1 2017)

2. Nederländerna (3)

3. Sverige (2)

4. Storbritannien (5)

5. Singapore (7)

6. USA (4)

7. Finland (8)

8. Danmark (6)

9. Tyskland (9)

10. Irland (10)

Siffran inom parantes anger vilken position landet hade vid förra årets mätning.