Samverkansprojektet ligger till grund för att uppmuntra fler beslutsfattare i regionen att satsa på studenterna – och samtidigt öka chansen till att fler studenter väljer att stanna i Norrbotten efter examen.

– Jag sökte för att det ger mig chansen att få ett sommarjobb som ger mig kvalificerad erfarenhet och ett tillfälle att knyta kontakter och referenser som är värdefulla när jag fått min examen. Det ska bli spännade att jobba med företag runtom i länet, säger Cecilia Sjöberg, som studerar industriell ekonomi vid LTU.

Studenterna utvecklar sina case självständigt, med stöd från LTU business genom coaching och verktyg för idégenerering, innovationsledning och affärsstrategier. Sommaren som affärsutvecklare avslutas med en pitch och i vissa fall vidareutveckling av idén.

Programmet pågår under nio veckor och ska ge studenterna praktisk erfarenhet av affärsutveckling och entreprenörskap genom att ta sig an skarpa case från företag, forskningsteam eller en egen affärsidé.

– I år har sökande ökat med 50 procent mot tidigare år. Det är positivt att intresset är så starkt och förhoppningsvis leder det till att fler företag, organisationer och forskare blir inspirerade att anlita studentkonsulter, säger Karoline Pettersson, projektledare LTU business.

– Vi har drivit den här typen av program länge, men som enskilda program. Vi såg möjligheten att öka synergieffekterna ytterligare genom att etablera ett koncept som har flexibilitet att vara rörligt och utvecklas i takt med universitet och regionen. Vi hoppas att fler blir inspirerade att satsa på studenter och då kan vår modell vara ett hjälpmedel, säger Gry Holmgren, vd för LTU business.