Forskarna Anna-Karin Lindqvist, Stina Rutberg och Josef Hallberg vid Luleå tekniska universitet har studerat varför Pokémon Go blev så populärt.

Genom att samla in data från fokusgrupper med barn i åldern 7 till 12 år och deras föräldrar har de kommit fram till att det inte är själva tävlingsmomentet som ligger bakom spelsuccén.

– Vår studie visar att det inte är tävlandet i spelet som är det mest triggande för barnen och föräldrarna, utan att de samarbetar och tillsammans bidrar till spelet. Det är väldigt tydligt att samarbetet är det viktigaste, säger Stina Rutberg, universitetslektor i fysioterapi.

Artikelbild

| "Det var väldigt lite som deltagarna i vår studie uppfattade som negativt med spelet, förutom risker kopplade till att barnen är ute i trafiken", säger forskaren Anna-Karin Lindqvist. Här tillsammans med forskarna Josef Hallberg och Stina Rutberg, LTU.

– Det är lätt att tro att det behövs tävlingsmoment vid aktiviteter på gruppnivå för att främja fysisk aktivitet, men de här resultaten visar att det inte är så, tillägger Anna-Karin Lindqvist, även hon universitetslektor i fysioterapi.

Syftet med studien är att kunna använda resultatet för att studera barns fysiska aktivitet och spelifiering vidare. Spelifiering innebär att använda mekanismer från datorspel för att till exempel öka motivationen vid inlärning eller för att uppnå en beteendeförändring.

Bland annat ska resultatet av denna studie användas i ett projekt om aktiva skoltransporter.

Pokémon Go bygger på så kallad augmentedreality, som förstärker verkligheten med datorgenererade sinnesintryck som ljud, grafik och data.

– För oss som vill främja fysisk aktivitet är augmentedreality perfekt, eftersom det lockar ut folk, säger Anna-Karin Lindqvist.