– Det här är ett steg mot att minska miljöföroreningarna och definitivt för att förbättra arbetsmiljön för de som arbetar med järnvägen. Dessutom är det kul att vi kan återvinna vårt egna avfall för att producera slipers här i Sverige, säger Annika Ahl, chef region riks depåer på Jernhusen, i ett pressmeddelande.

Slipers för järnväg har tidigare producerats i trä impregnerat med kreosot. Ämnet utvinns ur stenkolstjära och innehåller många farliga ämnen som efter tid och slitage frigörs och går ner i marken med risk för att påverka grundvattnet.

Sverige har dispens från Europa Kommissionen för användning av kreosot fram till 2018, och även om detta möjligen kan förlängas så är det omöjligt att förutse framtiden. Dessutom finns det miljövänligare alternativ att satsa på.

– Just nu provar vi det här. I det långa loppet vill vi skapa ett slutet kretslopp där våra slipers själva återvinns och gjuts om till nya när det behöver bytas ut istället för att brännas. På så sätt kan vi skapa ett kontrollerat kretslopp av plasten vi använder, fortsätter Ahl.

Både Inlandsbanan och Trafikverket har själva börjat testa slipers av plast, men i mindre mängder. Slipers av plast och trä kan enkelt bytas ut bit för bit, medan slipers i betong däremot kräver att hela system byts ut samtidigt.

Jernhusen är även först i Sverige med att introducera en växel kopplad till plastslipers. Den är byggd i Borlänge och installerades på banan i Luleåområdet i början på oktober 2017.