Kuststad Luleå, miljardprojektet i Södra hamn, påbörjades förra hösten. Då intog grävskoporna hamnbassängen, som skulle fyllas igen för att skapa ny landmassa för bostadsprojektet som ägs av Innerstadsfjärden AB.

LÄS MER: Så blir lyxlägenheterna i Kuststad

Men inom kommunhusets väggar pågår ytterligare två projekt där man visionerar om att skapa nya bostadsområden där det nu är vatten. Munkebergs strand är ett av dessa.

Artikelbild

| Arkitektbyrån Tirsén och Aili är en av flera firmor som ritat idéskisser över Stadsviken. Projektet är dock inte aktuellt i nuläget.

Vid Mjölkuddens nuvarande strand är stadsdelen tänkt ligga, genom att man forslar dit fyllnadsmassor för att skapa nytt land. Munkebergs strand planeras bli en naturlig fog mellan Mjölkudden och Centrumhalvön, och förtäta staden. Området ska bli av tydlig stadskaraktär enligt Luleå kommuns planprogram som togs fram redan under 2014. Nu har det omfattande programmet godkänts av de styrande politikerna.

– Planprogrammet är första steget i planprocessen. Anledningen till att det är så omfattande här är att det är ett väldigt speciellt område, med många frågor man måste lyfta till ytan. Vi har ännu inte fått uppdraget att ta fram en detaljplan, men det är kommunens vilja att vi ska jobba vidare för att möjliggöra för bostäder där, säger kommunens planchef Annelie Granljung som tillägger att det är ett långsiktigt projekt som kan ta upp emot tio år innan en byggstart är aktuell.

Det tredje projektet med samma planerade tillvägagångssätt är Stadsviken/Skutviken, känt i folkmun som "Röda havet".

Flera fastighetsbolag och arkitektbyråer har redan lekt med tanken. Galären i samarbete med Bengt Aili skissade på bostäder runt hela viken medan Monarken föreslog en ny idrottsarena.

Artikelbild

| Monarken lekte med tanken på att placera en stor idrottsarena i Stadsviken.

Kommunen idéskisser över Stadsviken är även de rätt detaljerade. Där utforskar man idén att fylla igen i princip hela vattenområdet, men spara små dammar och några kanaler. Det skulle ge utrymme för ett stort antal flerbostadshus. Projektet ligger dock i träda.

– Ja, man valde att gå vidare med Munkebergs strand i första hand, säger Granljung.

Att skapa nya landområden för byggnader är ett signum för Luleå, anser Granljung.

– Tittar man på historiska kartor och flygfoton och jämför med dagens så är Luleå ganska mycket utfyllt, man kan se hur vi tagit och gjort mark allt eftersom. Det ligger i vår historia.

LÄS MER: Här bygger Luleå