2013 disputerade David R Sjödin vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen "Managing joint development technologies: Empirical studies of interorganizational collaboration within the process industries". I avhandlingen fokuserade han på samverkan mellan processindustriföretag och utrustningsleverantörer. Han lyfte en fråga av kritisk vikt för att stärka konkurrenskraften hos företag som LKAB, SSAB och Boliden.

I dag är David R Sjödin docent och biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid LTU.

Priset på 150 000 kronor delas ut av Entreprenörskapsforum vid en ceremoni på Grand Hôtel i Stockholm den 14 maj.

– Priset är en sporre att fortsätta arbetet med att utveckla metoder och kunskap för att stödja svensk industris omställning mot nya affärsmodeller, innovation och konkurrenskraft, säger David R Sjödin.

Och så här säger priskommitténs ordförande Martin Andersson:

– David R Sjödin är en produktiv forskare som utvecklar ett ämnesområde som har en stark tradition inom svensk akademi och svenskt näringsliv.