Ett 70-tal arkitekter, byggherrar och kommunanställda hade samlats i Vetenskapens hus i Luleå för att höra Peter Erikssons föredrag om bostadsbyggande och digitalisering. Lars-Olov Söderström, vd för Norrlandsfonden, inledde mötet med att slå fast att Luleå kommun behöver öka takten av bostadsbyggandet.

– Det låter mäktigt, att Luleå bygger 2 000 bostäder under tre år, men samtidigt är det inte jättemärkvärdigt. I Sverige har drygt 60 000 bostäder börjat byggas under 2016. Om Luleå ska bidra positivt behöver takten ökas ännu mer, för nu byggs det runt om i landet och vi ligger inte i elitklass. Men vi har fått bra fart på byggandet, sa han.

En lösning, menade Peter Eriksson under sitt föredrag, är att förenkla hur systemet för att bygga bostäder fungerar. Bygglovsbefriande är en del. Genom att inte behöva söka bygglov för att exempelvis måla om sitt hus skulle ge kommunens handläggare mer tid att utfärda tillstånd till bostäder. Regeringen har också utfärdat miljoner i kommunbonus till de kommuner som tar fram ett bostadsförsörjningsplan. 2016 fick Luleå kommun strax över 11,5 miljoner kronor av statsbidraget.

Artikelbild

| After work. Ett 70-tal åhörade kom till Vetenskapens hus för att höra Peter Eriksson tala om bostäder och digitalisering.

– När vi tillträdde hade inte majoriteten av Sveriges kommuner en bostadsförsörjningsplan, fastän det finns en lag på att alla ska ha det. Det är ett tecken på hur prioriterat det varit att bygga bostäder. Men nu, om en kommun tar fram en bostadsförsörjningsplan, så kan de ta del av de här pengarna, sa han.

Behövs det en morot i mångmiljonklassen för att kommuner ska vilja bygga bostäder?

– Ja, det verkar så. Det har gjort skillnad, säger Peter Eriksson till tidningen.

Vad händer på lång sikt om vi slarvar med att bostaden är en social rättighet? undrade en åhörare under frågestunden och hänvisade till Alva Myrdal som ansåg att en bostad skulle vara en rättighet.

Artikelbild

| Rättighet. Vad händer på lång sikt om vi slarvar med att bostaden är en social rättighet? undrade en åhörade under frågestunden.

– Jag tycker att vi måste bygga bostäder som människor har råd att bo i, och trevliga platser som människor är stolta att bo på. Det är grundläggande, och klarar vi inte det så har vi misslyckats, svarade ministern.

Det är en brist på bostäder nu. Hur löser man det på kort sikt?

– Att hyra ut delar av sin bostad, och skapa en slags bostadsförmedling till de som är villiga att hyra ut en del av sin bostad, kan kommuner bidra till. Just nu byggs det jättemycket studentbostäder i Sverige, och om de färdigställs kommer vi att vara i balans om några år på det området.

Så det går att lösa bostadskrisen?

– Ja, det gör det absolut. Men man måste också vara beredd att använda de befintliga bostäderna mer effektivt, säger Peter Eriksson till tidningen.