Summers har en doktorsexamen i Computational and Applied Mathematics från University of Leeds.

Vad kan rekryteringen innebära för er?

– Vi kan börja sikta in oss på att bli ledande forskningsinstitut i Europa. Inte bara vara ledande i Norden, säger Tor Björn Minde, vd för Rise Sics North AB, som räknar med att rekryteringen av Summers ska leda till en kompetenshöjning i regionen.

Företaget driver en öppen anläggning för forskning om datacenter.

Minde konstaterar att den nya chefen, som tar med familjen till Luleå, redan har många industrikontakter i Europa. Rekryteringen kan därför leda till ett utvidgat kontaktnät för Rise Sics North AB.

Att Jon Summers kommer till Luleå innebär att hans utrustning, såsom vindtunnlar för servrar och serverskåp, också "flyttar" med.

– Det betyder att vi höjer kvaliteten på vårt forskningsdatacenter, säger Minde.

Han har också förhoppningar om att nya forskningschefen ska bli adjungerad professor, då nyrekryteringen leder till att handledningskapaciteten för doktorander får sig ett rejält lyft.

– Totalt sett kan det bli en vassare forskningsmiljö. Jon Summers kan höja drivet för att få till en master/civilingenjör i datacenter på universitetet.

Jon Summers börjar sin nya tjänst i september.