Kaunis Iron har lämnat in en ansökan till Mark- och miljödomstolen om ett nytt tillstånd, dels för den befintliga verksamheten i Kaunisvaara och dels för att få starta två nya dagbrott i Sahavaara och Palotieva. Om tillståndet beviljas kommer det ha betydelse för Pajala kommun.

– Vi jobbar med att göra Pajala till en attraktiv kommun att bosätta sig i, för förhoppningarna är att de som sysselsätts här inte bara flyger in och ut utan vill stanna kvar och bo. Det gör vi så klart med tanke på att det kan komma en del människor som jobbar inom gruvan, men vi lägger inte alla ägg i samma korg utan försöker satsa brett på näringslivet i stort, säger Pajalas kommunchef Per Skalk.

Per Skalk menar att det är viktigt för kommunen att inte skapa en identitet som bygger på ett enda stort företag och dess verksamhet. Samtidigt ser han positivt på gruvan.

Artikelbild

Per Skalk, kommunchef i Pajala: "vi lägger inte alla äpplen i samma korg"

– Jag tror att Kaunis Iron kan föra med sig goda saker till Pajala. Men man märker på Pajalaborna att de är försiktiga efter vad som hände med Northland. De är försiktigt optimistiska.

Vad konkret gör ni för förberedelser inför att gruvan eventuellt utökar sin verksamhet?

– Exempelvis hjälper vi människor som äger hus här runtomkring, och som vill sälja dem, att göra det så att det ska finnas bostäder. Sedan jobbar vi på att förändra bilden av kommunen så att människor förstår att det inte bara är fiske och lägereldar som är aktuellt här, det är en bild som inte stämmer. Det är sådant som vi hade gjort hur som helst, men vi skyndar på processen i och med Kaunis Irons nya ansökan, säger Per Skalk och tillägger:

– Sedan vet jag att de som jobbar med gruvan är lite lokalpatriotiska, så jag tror att vi kommer kunna samarbeta väl.

Artikelbild

För Niklas Åberg, gruvplaneringschef, och Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron, är Pajala kommun viktig.

På Kaunis Iron jobbar bland andra platschefen Åsa Allan och gruvplaneringschefen Niklas Åberg och de tycker att bilden av dem som lokalpatrioter stämmer.

– Ja, vi värnar om Pajala och om Norrbotten. 85 procent av dem som jobbar heltid på gruvområdet bor häromkring. Vi stöttar föreningar så att de anställda ska kunna ha en rik fritid och vi försöker göra så många av våra inköp som möjligt i Pajala, säger Åsa Allan.

Artikelbild

Niklas Åberg, gruvplaneringschef och Åsa Allan, platschef på Kaunis Iron, försöker stötta kommunen så mycket som möjligt, de gör många inköp o Pajala.

23 procent av alla varor som köpts in till gruvan kommer från lokala företag och det motsvarar inköp för 182 miljoner kronor på ett helt år.

– Hade det varit så att kommunborna varit skeptiska mot oss efter Northland hade det varit förståeligt, men det är mest positivt nu och jag tror att vi har vunnit de flestas förtroende i och med att vi tänker på Pajalas bästa, säger Niklas Åberg.