– Tanken är att Piteå ska bli det goda exemplet för hur man skapar en attraktiv stadskärna, säger Helena Karlberg, vd för Piteå science park.

Bolaget ingår i kommunkoncernen Pikab och driver en intensiv verksamhet. Nyligen har fyra nya projekt beviljats och projekt ett handlar om hur man skapar en attraktiv stadskärna. Det ska pågå till och med 31 januari 2019 och har en budget på närmare två miljoner kronor. Det finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, Sparbanken Nord och Handelsrådet.

– Vi ska intervjua och observera hur synergier mellan handeln och besöksnäringen kan öka attraktiviteten i Piteås stadskärna och även Kirunas stadsomvandling. Vi ska även utveckla praktiskt användbara koncept för detta med hjälp av platsinnovation, säger Helena Karlberg.

Artikelbild

| LOCKANDE. Piteå science park har startat ett projekt i samarbete med LTU. Det syftar till att ta fram modeller för hur man kan göra exempelvis en stadskärna som Piteå mer attraktiv.

– Platsinnovation handlar om fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring. Alla delar ska hänga ihop som en röd tråd och bottna i platsens identitet. Projektet inleds med en inventering hur den fysiska stadskärnan ser ut, sedan tittar man på vad den innehåller, vilka butiker som finns och vad de innehåller, vilka aktiviteter som genomförs och vilken service som erbjuds. Tredje biten handlar om hur man marknadsför den attraktiva stadskärnan, säger Helena Karlberg.

Projektet leds av biträdande professor Malin Lindberg vid LTU.

Helena Karlberg och projektledare Anna Mård redovisar också det projekt som ska pågå i tre år och som handlar om att få fler

företag att investera i solenergi.

Artikelbild

LEDER. Anna Mård och Helena Karlberg leder flera innovativa projekt inom Piteå science park.

– Vi vill också bygga en kunskapsnod i Piteå där vi bland annat har fokus på den nya solparken i universitetsområdet, säger Anna Mård.

Hon pekar på att lantbruk och andra energikrävande verksamheter är en intressant målgrupp där företag ska bjudas in till seminarier och workshops.

Artikelbild

FLYTTAR. I höst tar Anna Mård och Helena Karlberg klivet in i Piteå science parks nya lokaler.

Ett tredje projekt handlar om att erbjuda metodik och resurser till små och medelstora företag för att utveckla innovativa idéer tillsammans med olika branscher.

– Stora företag öppnar ofta upp sin utveckling för nya företag och extern kompetens. Små företag är innovativa, men de kanske inte har muskler för att driva och finansiera dessa typer av samarbeten , säger Helena Karlberg.

Artikelbild

NY MILJÖ. Det finns en korridor mellan tidigare Acustcum huset och LTU - flytten av bolaget Piteå Science park ger en symbolisk koppling mellan forskning och universitet.

I projektet ska det tas fram 10-15 koncept på nya produkter och tjänster. Budgeten är på elva miljoner kronor varav hälften är EU-medel.