I samband med dagens näringslivsfrukost i Piteå fick Sunpine motta diplom av Piteå kommun. Företaget har tydligt tagit ställning och arbetar aktivt för mångfald och mänskliga rättigheter.

– Diplomeringen ger oss möjligheten att berätta vad vi gör och hur vi jobbar med värderingar, säger Magnus Edin.

Det var han och Ulrika Hagman från företaget som tog emot diplomet.

Artikelbild

| Ulrika Hagman och Magnus Edin från Sunpine tog emot diplomet under näringslivsfrukosten i Piteå.

Ur motiveringen:

"Hållbarhet är en del av SunPines DNA. I ordets fulla bemärkelse. Ett prioriterat område är jämställdhet. SunPine har en medveten strävan att vara en fullt ut jämställd arbetsplats. Så adderar man även fler perspektiven som kultur, etnicitet och språk kopplat till anställdas bakgrund, vilket man upplever ger en påtaglig mångfald, på ett naturligt och inkluderande sätt".