Kirunaborna bjuds in till Rymdcampus när IRF, LTU och EISCAT anordnar öppet hus på lördag.

– Vi vill ge allmänheten möjlighet att få mer inblick i vår verksamhet, säger Rick McGregor, informationsansvarig vid IRF.

Under arrangemanget kommer bland annat Stefan Sydberg, Rymdrådets ordförande, berätta om space Kiruna ur ett helikopterperspektiv medan Ella Carlsson Sjöberg från IRF låter åhörarna följa med på en resa till Mars och Thomas Kuhn från LTU berättar mer om hur ismoln ser ut.

– Det här med öppet hus är något som vi haft som ambition att genomföra flera gånger. Men det är ett antal år sedan vi arrangerade det, jag tror det var 2014 senaste gången, säger Rick McGregor och fortsätter:

– De tre aktörerna som håller till här på campus kommer att berätta mer om verksamheterna och visa lite olika delar som man jobbar med. Vi tänker att det nog kan intressera besökarna samtidigt som de får gå runt och titta på våra fina lokaler.

En annan förhoppning är att fler ska få upp ögonen för de olika verksamheterna och kanske lockas att söka jobb där när lediga tjänster dyker upp.

– Det skadar aldrig. Även om vi brukar ha många sökande, i synnerhet på forskartjänsterna. Ingenjörerna är det större konkurrens om här, men vi vet att många ser det som en extra krydda att få jobba med sådant som sedan ska skickas ut i rymden, säger Rick.

Vad har ni annars på gång här på campus?

– Det händer alltid saker. Vi har instrument som ska skickas iväg till Jupiter år 2022, till exempel. Vi har flera rymdprojekt som sträcker sig över flera år. Det vi bygger här i Kiruna är partikelinstrument som ska mäta laddade partiklar i solvinden och hur detta påverkar närområdet runt olika planeter.

Vad tror du om morgondagen?

– Det blir roligt Vi kommer även ha medverkande från Esrange och elever från skolor i kommunen. Det blir nog en riktigt trevlig dag för alla inblandade.