I höstas startade arbetet med projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier”. Tanken är att utveckla kunskap och koncept om hur stadskärnorna kan bli mer attraktiva genom nytänkande samarbeten mellan handeln och besöksnäringen.

– Vi har utgått från Piteå kommun men tittar även på hur det kan appliceras i Kiruna, säger Johanna Balogh, innovationledare vid Piteå Science Park.

Projektet drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och branschaktörer från handeln och besöksnäringen i Piteå. Det finansieras av Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Artikelbild

– Vi har börjat med att titta på vilka synergier som redan finns mellan handels- och besöksnäringen. Det verkar främst handla om event, som Piteå Dansar och Ler och Piteå Summer Games till exempel, säger Johanna Balogh.

Själva kärnan i platsinnovation handlar om att utveckla platsen utifrån dess unika identitet.

– Det bygger på tre huvudsakliga pusselbitar; gestaltning, innehåll och marknadsföring. Gestaltning handlar om arkitekturen, offentlig konst, det gröna rummet och skyltningen. Innehållet är utbudet av affärer, jobb, utbildningar, kultur och aktiviteter. Och marknadsföringen är den grafiska profilen och kommunikationen av en plats, säger Balogh och tillägger:

– Alla platser är unika och just därför går metoden att applicera på fler ställen.

Artikelbild

En viktig del i projektet är trendspaning – vad är på gång i branscherna? Hur förändras handeln i andra städer? Vad ska man satsa på och varför? Johanna Balogh listar fyra viktiga trender som återkommer:

1. Digitalisering: Utvecklingen fortsätter. Kunden kan shoppa när som helst på dygnet och priserna pressas i och med e-handeln.

2. Den fysiska butikens betydelse: Den fysiska butiken är fortfarande konkurrenskraftig då många vill klämma och känna på produkterna innan man slår till. Men man tror att butikerna kommer att förändras och fungerar mer som showrooms där de blir en knytpunkt för webbutikerna.

3. Förändrat kundbeteende: Kunden är mer insatt och har koll på vilket märke som fått bäst recensioner och var produkten är billigast. Det här ställer högre krav på personalen som förväntas vara ärliga och besitta fördjupade kunskaper om produkterna.

4. Upplevelser: Just upplevelser tror många blir räddningen för de fysiska butikerna. Det kan vara allt ifrån intressanta miljöer till extra bra service eller en kulinarisk upplevelse.

Projektet drog igång i höstas och det kommer att pågå till januari 2019. Nästa steg blir att tillsammans med lokala aktörer i de båda branscherna utforska vägar till nya, kreativa synergier.

– Den här förändringen sker redan i många andra länder och städer. I Stockholm öppnar man en galleria som bara består av showrooms, där kunden kan känna och prova produkterna men man beställer via nätet. Ska vi i Norrbotten kunna vara med i förändringen är det viktigt att den startar redan nu, säger Johanna Balogh.