Försäljningstiderna av bostadsrätter har de senaste två åren ökat i alla rikets län. Hittills i år är mediantiden för en försäljning av en bostadsrätt på Hemnet på 20 dagar. Det är fyra dagar mer än det första halvåret 2017.

I Norrbotten får man räkna med att försäljningstiden av en lägenhet i genomsnitt tar 27 dagar, jämfört med Skåne som har lägst försäljningstid av lägenheter i landet på i genomsnitt 17 dagar.

– Skåne är generellt den del av riket som återhämtat sig mest sedan den turbulenta hösten 2017. Försäljningstid kan ses som en bra indikator på hur het en marknad är. När marknaden var som hetast hade vi exempelvis under vissa månader en mediantid under två veckor i Stockholm, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Norrbotten ligger näst längst ned i listan bland alla län av försäljningsdagar där endast Jämtlands län har en längre genomsnittstid på 29 dagar.

I Västerbotten ligger genomsnittstiden på 22 dagar.