Den lilla ökningen under det här halvåret var endast 0.3 procent jämfört med första halvåret 2018. Sammanlagt producerades det den här perioden 2 558 tusen ton råstål i Sverige. Under juni sjönk produktionen med 9 procent och råstålsproduktionen uppgick till 362 ton.

– Det har varit en inbromsning under andra kvartalet men totalt ligger stålproduktionen på samma nivå som förra året, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret, i ett pressmeddelande.

Att det ändå slutade på en nivå som är jämn med 2018 beror på att det första kvartalet 2019 var 4,8 procent högre än första kvartalet 2018.