I Gällivare rullar samhällsomvandlingen vidare och det pågår en rad olika byggprojekt just nu.

– Det grävs och rotas på rätt många ställen i Gällivare för närvarande, så det är full fart, säger Lennart Johansson.

Det största byggprojektet som snart drar igång är det nya multiaktivitetshuset som ska byggas i kvarteret Gojan. Huset ska bland annat innehålla äventyrsbad, bibliotek, bio och fritidsgård.

Artikelbild

| Multiaktivitetshuset planeras att vara klar för invigning under hösten 2019.

– Vi är i valet och kvalet att gå ut och upphandla det men vi har inte bestämt vilken upphandlingsform vi ska ha. Däremot kommer vi att påbörja en del förberedande anläggningsarbeten, flytta ledningar och bygga tillfälliga parkeringsplatser för att vi ska kunna gå igång med det helst under vintern, säger Lennart Johansson.

När går ni ut med upphandling?

– Det är svårt att säga. Det kommer att bli olika delentreprenader på det. Eventuellt att vi förhoppningsvis kan gå ut med det i år men det är lite osäkert.

Ett annat stort byggprojekt är Kunskapshuset som ska inrymma gymnasium och vuxenutbildning. Det bygget ska vara klart hösten 2019. Vidare så är man i uppstarten i byggande av Is- och evenemangsarenan. Ett byggprojekt som beräknas vara klart under nästa sommar.

Artikelbild

| Bygget av Gällivares skola är igång. Den nya skolan som har fått namnet Kunskapshuset ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna.

Snart startar uppbyggandet av en ny förskola som ska ha fyra avdelningar.

En ny friidrottshall ligger ute på upphandling.

Artikelbild

| Lennart Johansson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen i Gällivare. "Det grävs och rotas på rätt många ställen i Gällivare för närvarande, så det är full fart", säger han.

– Den beräknar vi byggstart då till nästa år beroenden lite grann på anbuden och så vidare. Det är en totalentreprenad. Tanken är att man ska komma igång nästa år med det, säger Johansson.

En vårdcentral är på väg att byggas om till ett dagcenter för socialtjänstens verksamhet. Det projektet väntas vara klart nästa år. Sedan ska ett ny vård- och omsorgsboende byggas. Där är man på kommunen inne i en förstudiefas. Boendet ska ha 85 platser och tanken är att det ska samlokaliseras och byggas ihop med en 1-6 skola.

Artikelbild

I Gällivare pågår även ombyggnationer av skolorna Hedskolan och Sjöparksskolan detta för att anpassas till den nya skolstrukturen. På Sjöparksskolan byggs det om mest just nu. Den ska göras om till en traditionell högstadieskola.

Utöver ett antal anläggningsarbeten byggs även att småhusområde.

– Vi håller på att iordningställa ett småhusområde med 90 tomter. Där pågår markentreprenaden och det blir helt klart nästa år och vi får väl ut ungefär hälften här i oktober.

Hur ligger ni till i tidsplanen med samhällsomvandlingen?

– Det finns en from önskan och förhoppning att vi ska vara klar senaste under 2022 så det är ganska tajt – det är det. Det har att göra med de avtal vi har med LKAB för nuvarande verksamhetslokaler i Malmberget. Vi har en respit för det som vi har längsta respiten för är 2022 så det har vi att förhålla oss till.

Vad är största utmaningarna just nu?

– Det är att hinna med allting och att få entreprenörer som är intresserade av att bygga och bygga till rätt pris. Det är den största utmaningen. Det har visat sig att entreprenörerna inte står på kö och kastar sig över våra byggobjekt, så är det.

Vad beror det på?

– Jag vet inte vad det beror på. Förmodligen beror det på att de inte har resurser. Vi kan inte tolka det på något annat sätt för annars så borde de alltid vara intresserade av att bygga, det är liksom deras affärsidé. Vi kan inte tolka det som annat än att de inte finns resurser och det är ju en nackdel för vi vill ha en bra konkurrenssituation där många räknar på jobben, säger Lennart Johannson.