I det nya projektet ”Samverkansmiljö för vård och omsorg i hemmet” ska forskare, vård- och omsorgsaktörer och företag mötas för att utveckla nya arbetssätt och tekniska lösningar.

– Tanken är att patienter, brukare och anhöriga, vård- och omsorgspersonal, företag och forskare ska kunna nyttja sina kompetenser, prioritera utifrån behoven och göra gemensamma ansökningar till olika utvecklingsprojekt, säger Per-Olof Egnell, verksamhetsledare på Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, vid Luleå tekniska universitet.

EIC är koordinator för projektet och samverkansparter är Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Tieto Healthcare & Welfare AB, Alkit Communications AB och Skyresponse AB.

– Projektet är öppet för samverkan mellan fler företag och organisationer, som tillsammans ska lägga grunden för samverkansmiljön. Det är första gången som vi samverkar med företag i partnerskap och tanken är att deras kompetenser ska bidra till att hitta fler intressanta utvecklingsprojekt, säger Per-Olof Egnell.

Finansieringen står de deltagande parterna för tillsammans med Tillväxtverket och Luleå kommun. Projektet ska pågå i tre år med start i januari 2018.