På Deloitte i Luleå arbetar drygt 20 medarbetare som tillsammans har en bred kompetens inom revision, redovisning och skatt. De ger råd vid ägarförändringar och biträder med ekonomisk-, skattemässig- och juridisk rådgivning vid köp-/försäljning eller omstrukturering av företag.

Nu delar Deloitte ut priset "Årets tillväxtföretag" vid höstens Gala night. Med i juryarbetet har Rolf Larsson, kontorschef för Deloitte, deltagit.

Vad har ni tittat på för att ta ut de nominerade?

– Vi har scannat av Luleå-regionen samt identifierat de företag som haft en uthållig tillväxt om minst tio procent per år under en treårsperiod och för övrigt uppfyllt kategorins kriterier. Bolagen skall exempelvis ha haft en omsättning om minst 5 000 tkr och minst tio anställda enligt de senaste officiella årsredovisningarna.

Varför vill ni dela ut det här priset?

– Vi vill uppmärksamma bolag som växer och skapar aktivitet i Luleåregionen – företag som investerar, ökar antalet medarbetare och ökar nettoomsättning men även har en långsiktig, lönsam och uthållig verksamhet gör oss alla framgångsrika. Framgång föder framgång och ett framgångsrikt näringsliv gör oss alla till vinnare.

Hur har juryarbetet gått hittills?

– Bra. Vi träffas på fredag denna vecka för att ta fram tre kandidater. Vi kontaktar företagen och genomför även företagsbesök. Slutligen utses en vinnare, säger Rolf Larsson.