En rak översättning av orden employer och branding skulle vara ”arbetsgivarvarumärkesbygge”. Det handlar helt enkelt om att som arbetsgivare marknadsföra sig med flera syften. Däribland att visa vilken företagskultur som råder, hur det arbetas med värdegrund, hur medarbetarna har det och vilka möjligheter de har till personlig utveckling. Och så vidare. Employer branding handlar om att attrahera ny kompetens, men också om att ständigt stärka den befintliga organisationen.

Arbetsmarknaden transformeras. För många unga medarbetare är inte lönen det viktigaste. Istället är det möjligheterna till utveckling och friheten att planera arbetet efter eget huvud. Traditionellt har synen på en arbetsplats varit att det ska vara en plats dit den anställde går – år in och år ut – tills att denne erhåller en guldklocka för 25 års trogen tjänst. Det var då.

Konkurrensen om kompetensen hårdnar. Den som är ingenjör, systemutvecklare eller sjuksköterska kan i stort sätt välja och vraka bland jobben idag. Vad är det då som får människor att välja ett jobb framför ett annat, när löneskillnaden kanske bara är någon tusenlapp? Jo, att det aktuella företaget signalerar rätt saker. Exempelvis en påfallande god stämning och ett inkluderande synsätt.

Kort sagt: Vill ni ha rätt kompetens så måste ni vara en attraktiv arbetsgivare. Att visa upp en fasad, att lura de arbetssökande, är inget att ens fundera på. Transparensen går åt båda hållen, idag finns flera högt rankade sajter där nöjda – och missnöjda – medarbetare betygsätter sin tidigare eller nuvarande arbetsplats. Den marknadsföring som medarbetare själva står för är mycket effektiv, förutsatt att den formulerats i hjärtat hos respektive avsändare. I positiv form är den ett resultat av att arbetsgivaren arbetar ingående med sin värdegrund och verkligen lever upp till den nivå företaget säger sig vilja stå för. I negativ form är den att betrakta som en potentiell katastrof.

Korrekt utförd employer branding leder ofta till en ström av spontanansökningar och inte sällan till lyckade rekryteringar. Helt enkelt för att de arbetssökandes bild av en attraktiv arbetsgivare då linjerar med företagets kommunikation i ämnet.

Hur jobbar ditt företag med employer branding? Sätt målet högt, sträva efter att positionera er som den bästa arbetsgivaren i er bransch och arbeta hårt med att faktiskt leva upp till det!

Annons

Detta är en annons från Norrbotten Växer, den är inte skriven av journalisterna på NSD:s och Kurirens redaktion.