Runt bär som lingon, blåbär och hjortron finns ett skyddande lager vax. Det vaxlagret tror forskare vid Luleå tekniska universitet (LTU) att man kan använda istället för att slänga.

– Det finns gott om vilda bär på Nordkalotten men för närvarande tas mycket litet av vaxet tillvara. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som i nuläget går till spillo. Vi vill i stället ta tillvara på bärvaxet och öka värdet av råvaran för bärindustrin, säger Roberts Joffe, professor i polymera konstruktionsmaterial vid Luleå tekniska universitet.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan LTU, finska Uleåborgs universitet och Oulu UAS samt norska forskningsinstitutet NIBIO. Deras totala budget är en miljon euro.

– Vi vill visa på potentialen för bärvax. Dess unika egenskaper kan användas för nya nischade produkter. Bärvax kan till exempel ge kosmetiska produkter fördelar som skydd mot UV-strålning och antibakteriella egenskaper, säger Roberts Joffe.