Ett gäng forskare vid LTU har genomfört ett fältförsök med autonoma drönare vid vindkraftverk i Bureå, Västerbotten. Drönarens uppgift var att inspektera vindkraftverket och rekonstruera en 3D-modell för att kunna upptäcka eventuella fel och sprickor.

– Om två eller tre år kommer det att vara möjligt att använda den här tekniken för luftburen inspektion av vindkraftverk, säger George Nikolakopoulos, professor i robotik och automation.

– Vi lyckades flyga autonomt med stor autonomi och precision vid lokalisering och det var ett mycket framgångsrikt och stort steg för oss. Det goda resultatet gör vår forskningsgrupp unik i Europa, fortsätter han.

Fältexperimenten gjordes inom projektet Aeroworks och syftet är att obemannade luftfarkoster, autonoma drönare, ska kunna flyga, samarbeta och utföra uppgifter självständigt, utan kontroll av människor. Luleå Tekniska Universitet och Skellefteå Kraft är två partners i projektet.