Den 6:e februari i år kom konkursbeskedet – Bodens Måleri, med 14 anställda, kunde inte längre fortsätta sin verksamhet. Och det efter att företaget under en längre tid brottats med likviditetsproblem. Företaget är ett av Bodens äldsta, verksamheten startades upp redan på 1970-taletoch bolagetbildades 1999.

Redan i samband med konkursen i februari hade förvaltaren Peter Olofsson goda förhoppningar om att hitta en intressent som kunde driva verksamheten vidare. En föraning som visade sig stämma eftersom Vittjärvshus nu tar över namnet och anställer fyra personer, till att börja med.

– Det känns rätt för oss att ta också det här steget för vår fortsatta utveckling. Vi ser det även som viktigt att Bodens Måleri kan leva kvar med sitt varumärke. Det känns positivt och bra att kunna göra detta, konstaterar Rickard Eriksson, vd för Vittjärvshus.