Arbetsmarknaden har ett skriande behov av tolkar.

Och där föddes också idén för Enlace Group, som har mångårig erfarenhet inom branschen.

Vd:n Paulette Lindström kom till Sverige från Chile 1999 och har jobbat som tolk och nu startat eget med maken Ronny Lindström.

Artikelbild

| Konsult. Abdulrazek Mahmoud är tolkförmedlare och konsult på Enlace Group.

Hon har träffat på både bra och dåliga exempel genom åren.

– Vi ska inte bara försöka tjäna pengar. Vi tänker både på kunderna och tolkarna. För att ha nöjda kunder behöver vi bra tolkar. Det handlar väldigt mycket om god människokännedom. Folk har blivit utvisade på grund av en dålig tolkning till Migrationsverket, säger Paulette Lindström.

Förutom tolktjänster erbjuder även Enlace Group utbildning till nyanlända i hur samhället fungerar, men även utbildning till födda svenskar, som företaget anser är viktigt för lyckad integration.

Norrbotten har tagit emot en stor mängd nyanlända som väntar på ett besked. Och de vill inget hellre än att komma ut på arbetsmarknaden.

Artikelbild

| Föreläsningar. Enlace Gorup träffar både nyanlända och ger dem viktig information på arabiska, dari och engelska, men utbildar även tolkar som hjälper dem i deras vardag.

– Jag har träffat hjärnkirurger som sitter fast på ett asylboende. Samhället betalar för uppehället, men ingen utbildning. Den dag då de får uppehållstillstånd vet de inte mycket om samhället. Det är förlorad tid för de och samhället, som hade kunnat undvikas genom utbildning under asyltiden, säger Paulette Lindström.

– Spelreglerna i dag är att du får stanna så länge du har jobb ifall du får avslag på asylsökan. Därför blir det oerhört viktigt att få ett jobb, säger Ronny Lindström.

Integrationskonsulten Abdulrazek Mahmoud kommer från Irak och flydde därifrån till Indien innan han landade i Sverige 2009.

– Jag har träffat asylsökanden som jobbar svart måndag–söndag, tolv timmar om dagen och får 6 000 kronor i månaden. De vet ingenting annat heller. Det är slaveri, säger Abdulrazek Mahmoud.

Hur klarar ni er i dag?

– Vi bearbetar marknaden och hoppas att den mognar, säger Ronny Lindström.

Vad har ni för marknadsstrategi?

– Vi har varit på möten med länsstyrelsen och fått in lite uppdrag från bland annat landstingets mångfaldsår 2016. Vi testade utbildningsmaterialet, som vi själva tagit fram, på de nyanlända i Råneå och det uppfyllde alla kriterier som efterfrågades. Vad gäller tolktjänster har vi inte vunnit någon upphandling än, men levererar som reserver, säger Ronny Lindström