Ekonomi Svenska företag förlorar minst 55 miljarder kronor om året på grund av brottslighet, enligt en studie från HUI Research som genomförts på uppdrag av Svenskt Näringsliv, skriver Dagens Industri.

Handeln är den värst drabbade branschen med direkta kostnader för brottslighet på 17,6 miljarder kronor om året, därefter kommer byggbranschen med kostnader på 10,4 miljarder kronor. Mängdbrotten står för den största delen av den totala summan.

Studien bygger på en enkätundersökning med 2 300 av Svenskt Näringslivs medlemmar, samt tidigare forskning och expertintervjuer.