Ett 30-tal slumpvis tillfrågade personer på facebook bekräftar att det är kort som de betalar med. De nya sedlarna och mynten ser de så sällan, att de knappt ens känner igen dem.

– Betalar med kort. Har extremt sällan kontanter, bara om jag har fått någon peng från ”mamsen”, säger Anette McMurry, Boden.

– Kort, men ännu hellre swish. Jag har faktiskt svårt att känna igen våra mynt och sedlar, säger Alexandra Johansson, Sundvall.

De tillfrågade är alla på facebook och således inte obekanta med teknik och internet. Alla är de mellan 30 och 70 år.

Gunilla Faringer bor i Scarsdale, New York, men reser till Sverige regelbundet på besök.

– När vi var i Sverige i våras häpnade vi över att man kan betala med kort precis överallt. Vi växlade faktiskt inte in en enda cent till svensk valuta. Det har aldrig hänt förr under de 36 år jag rest mellan USA och Sverige, konstaterar hon.

Men det finns trots allt de som har kontanter för säkerhets skull.

– Jag har kontanter hemma – utifall att – men betalar med kort!! Eller swish, som ju blir mer och mer vanligt! säger Anna Hövenmark, Jokkkmokk.

Av de cirka 30 som svarat på frågan, är det bara en som helt och fullt bekänner sig till kontanter.

– Kontanter! Tycker illa om det digitala beroendet bankerna har lirkat/tvingat in oss i. Det är känsligt för hackerattacker, solvindar, misstag och bedrägerier, säger Maria Manning som bor i Göteborg.

Korttransaktioner är lätta att spåra och registrera.

– Man kan fundera på hur all information om våra digitala transaktioner används och säljs vidare till kreti och pleti, undrar Johan Bartoletti, Stockholm.