95% av personalen inom barnomsorg och 92% inom äldreomsorgen var kvinnor år 2015. Den kraftiga snedfördelningen av kön inom arbetsmarknaden är en av de stora anledningarna till Sveriges jämställdhetsklyftor. Detta har Kiruna kommun i deras tillsättning av årets feriejobb velat ändra på.

– Tidigare har det mest varit tjejer inom de kvinnodominerade yrkena som barn- och äldreomsorg, säger Maja Wiss vid arbetsmarknadsenheten.

För många blir feriejobbet det allra första jobbet. Och att bryta könsstereotypa föreställningar om ”manliga” och ”kvinnliga” arbeten tidigt har visats kunna påverka framtida val i livet.– I SKLs rapport "Feriejobb en chans att bryta könsmönster" har det visat sig att 4/10 feriearbetare kan tänka sig arbeta inom samma bransch i framtiden. Det har vi tagit fasta på genom att ge dem chansen att pröva på ett yrke de kanske inte valt själva i första hand.

Målet har varit att 40% av feriearbetarna inom barn- och äldreomsorgen ska vara pojkar. Och arbetet gav resultat. När jobben var tilldelade var det 45% pojkar inom barnomsorg och 44% inom äldreomsorg. – Vi har gått på deras önskemål, men också haft en jämställdhetsplan. Det har varit mycket pusslande, men vi nådde målet. Har ungdomarna sedan viljat byta arbete efter beskeden så har de kunnat höra av sig till oss och vi har löst i så stor utsträckning det går. Men vi är jättenöjda med resultatet.