LKAB har släppt sin delårsrapport för 2019 de visar på en stor ökning på omsättningen. För andra kvartalet uppgick den till 9 233 miljoner kronor. De pekar på en gynnsam marknad och att det genomsnittliga järnmalmspriset globalt kommit upp i de högsta nivåerna på fem år.

– Marknaden är på många sätt extrem just nu, säger Jan Moström, VD på LKAB i ett pressmeddelande.

– Världsmarknadspriser och valutakurser är dock inget vi råder över, därför arbetar vi fokuserat för att värna konkurrenskraften så att vi är redo när konjunkturen vänder.

LKAB ser också positivt på Kiruna kommuns beslut om att ge LKAB ett planbesked vilket är en del av förutsättningarna för framtida gruvbrytning i Kiruna. Detta innebär att man kan börja göra detaljplaner för att omvandla delar av gamla Kiruna till industrimark.