På Luleå tekniska universitets två fakulteter utses varje år hedersdoktorer av lärarna och forskarna. De har nu utsett Jan Lexell som hedersdoktor vid den filosofiska fakulteten och Jenny B Osuldsen och Geoffrey Vining som hedersdoktorer på den tekniska fakulteten.

Luleåsonen Jan Lexell är idag professor i rehabiliteringsmedicin på Lunds Universitet samtidigt som han även är överläkare vid Skånes universitetssjukhus. I Skåne ansvarar han för rehabilitering av personer med neuroligiska sjukdomar.

Lexell har samarbetat med forskare vid Luleå tekniska universitet under en lång tid och jobbat aktivt för att stärka banden mellan universitet och hälso- och sjukvården i Norrbotten.

– Det kom som en otrolig överraskning. Det kom helt oväntat, säger Jan Lexell.

Varför tror du att du blev vald?

– Jag läste nyss motveringen och där stod det bland annat att jag varit med och arbetat på universitet sedan 2000. Jag har också varit verksam inom Norrbotten inom sjukvården sedan 90-talet.

Lexell nämner också uppbyggandet av Institutionen för hälsovetenskap i Boden och Luleå som han var var en av drivkrafterna bakom:

– Jag var anställd och jobbade med utvecklingen under en 3-årsperiod.

Jenny B Osuldsen, som är utbildad landskapsarkitekt, är delägare i det norska arkitekt- och designföretaget Snøhetta och en av hedersdoktorerna på den tekniska fakulteten. Hon har bland annat varit involverad i flera projekt inför vinter-OS i Lillehammer 1994, engagerad i flera projekt i Norrbotten och 2006 jobbade hon som verkställande direktör på New York-kontoret för att etablera Snøhetta i USA. Snøhettas arkitekter har bland annat ritat minnespaviljongen vid GroundZero i New York, det nya operahuset i Oslo och dt prisade biblioteket i Alexandria.

Geoffrey Vining som också blivit utnämnd till hedersdoktor 2017 på Luleå Tekniska Universitet har jobbat sedan 1999 som professor vid Institutionen för statistik vid Virginia Tech-universitet i USA. Han är en mycket meriterad och prisad forskare inom just statistik, och han arbetar med uppdrag åt företag som Pratt & Whitney, som bland annat tillverkat jet- och raketmotor, samt åt USA:s statliga rymdorganisation NASA och åt amerikanska försvarsdepartementet.

Hedersdoktorerna promoveras under Luleå tekniska universitets akademiska högtid den 11 november, samtidigt som doktorspromoveringen och professorsinstallation äger rum.